ตรวจจีนรอบบ่าย30 พฤศจิกายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

573

2 ตัวบน

73

2 ตัวล่าง

47

จีนรอบบ่ายย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
29/11/64
รอผล
020
20
03
26/11/64
รอผล
717
17
78
25/11/64
รอผล
795
95
65
24/11/64
รอผล
760
60
53
23/11/64
รอผล
513
13
53
22/11/64
รอผล
066
66
17
19/11/64
รอผล
249
49
32
18/11/64
รอผล
917
17
01
17/11/64
รอผล
118
18
21
16/11/64
รอผล
397
97
42