ตรวจหุ้นดาวน์โจน30 พฤศจิกายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นดาวน์โจนย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
27/11/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
26/11/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
25/11/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
24/11/64
รอผล
438
38
42
23/11/64
รอผล
380
80
55
22/11/64
รอผล
925
25
27
20/11/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
19/11/64
รอผล
198
98
97
18/11/64
รอผล
095
95
10
17/11/64
รอผล
105
05
17