ตรวจหุ้นเยอรมัน30 พฤศจิกายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นเยอรมันย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
26/11/64
รอผล
704
04
94
25/11/64
รอผล
798
98
59
24/11/64
รอผล
839
39
61
23/11/64
รอผล
700
00
69
22/11/64
รอผล
569
69
28
19/11/64
รอผล
997
97
76
18/11/64
รอผล
173
73
40
17/11/64
รอผล
113
13
27
16/11/64
รอผล
786
86
22
15/11/64
รอผล
864
64
57