ตรวจรัฐบาลสูงสุด1,0001 ธันวาคม 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

รัฐบาลสูงสุด1,000ย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
1/11/64
5037
037
37
95
16/10/64
6372
372
72
38
1/10/64
8171
171
71
83
16/09/64
0935
935
35
90
1/09/64
4475
475
75
79
16/08/64
6750
750
50
23
1/08/64
0261
261
61
69
16/07/64
6725
725
25
70