ตรวจหุ้นอินเดีย30 พฤศจิกายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

487

2 ตัวบน

87

2 ตัวล่าง

71

หุ้นอินเดียย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
29/11/64
รอผล
058
58
43
26/11/64
รอผล
715
15
94
25/11/64
รอผล
509
09
10
24/11/64
รอผล
099
99
34
23/11/64
รอผล
433
33
44
22/11/64
รอผล
589
89
12
19/11/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
18/11/64
รอผล
601
01
32
17/11/64
รอผล
833
33
04
16/11/64
รอผล
237
37
34