ตรวจหุ้นเกาหลี30 พฤศจิกายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

057

2 ตัวบน

57

2 ตัวล่าง

27

หุ้นเกาหลีย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
29/11/64
รอผล
884
84
04
26/11/64
รอผล
488
88
69
25/11/64
รอผล
957
57
97
24/11/64
รอผล
754
54
71
23/11/64
รอผล
325
25
52
22/11/64
รอผล
177
77
96
19/11/64
รอผล
781
81
30
18/11/64
รอผล
051
51
58
17/11/64
รอผล
009
09
46
16/11/64
รอผล
855
55
91