ตรวจหุ้นรัสเซีย30 พฤศจิกายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นรัสเซียย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
26/11/64
รอผล
346
46
66
25/11/64
รอผล
912
12
22
24/11/64
รอผล
034
34
50
23/11/64
รอผล
884
84
62
22/11/64
รอผล
922
22
76
19/11/64
รอผล
098
98
61
18/11/64
รอผล
459
59
64
17/11/64
รอผล
623
23
47
16/11/64
รอผล
376
76
62
15/11/64
รอผล
838
38
92