ตรวจหุ้นสิงคโปร์30 พฤศจิกายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

129

2 ตัวบน

29

2 ตัวล่าง

29

หุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
29/11/64
รอผล
058
58
69
26/11/64
รอผล
627
27
25
25/11/64
รอผล
152
52
63
24/11/64
รอผล
715
15
38
23/11/64
รอผล
753
53
55
22/11/64
รอผล
708
08
74
19/11/64
รอผล
234
34
68
18/11/64
รอผล
702
02
34
17/11/64
รอผล
268
68
12
16/11/64
รอผล
880
80
78