ตรวจหุ้นไต้หวัน30 พฤศจิกายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

776

2 ตัวบน

76

2 ตัวล่าง

67

หุ้นไต้หวันย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
29/11/64
รอผล
809
09
30
26/11/64
รอผล
939
39
80
25/11/64
รอผล
419
19
67
24/11/64
รอผล
252
52
60
23/11/64
รอผล
612
12
42
22/11/64
รอผล
354
54
77
19/11/64
รอผล
831
31
06
18/11/64
รอผล
137
37
33
17/11/64
รอผล
404
04
91
16/11/64
รอผล
313
13
66